Lập trình với Python
Khóa học lập trình Web với Python Django Framework
Web Development
Lập trình Web với Python Django Framework

Lập trình Web với Python Django Framework

Lập trình Web với Python Django framework giúp bạn nhiều kiến thức, từng bước xây dựng Project eCommerce nhanh, hiệu năng cao và bảo mật.

Khóa học lập trình Python Odoo framework
FullStack
Lập trình ứng dụng ERP bằng Odoo framework

Lập trình ứng dụng ERP bằng Odoo framework

Odoo framework là nền tảng "mở" giúp phát triển và tích hợp các Apps (Mobiles và Webs) quản trị doanh nghiệp (ERP) như CMS, POS, CRM, INVOICE,...

Khóa học Python Data analytics trong kinh doanh
Data Analytics
Khóa học Python Data Analytics trong kinh doanh

Khóa học Python Data Analytics trong kinh doanh

Khóa học Data analytics và Visualization sử dụng các mô hình của Machine Learning để phân tích hành vi và ra quyết định trong kinh doanh, marketing.

Khóa học lập trình Python Core căn bản và nâng cao
Basic programming
Lập trình Python 3 căn bản và nâng cao

Lập trình Python 3 căn bản và nâng cao

Lập trình Python căn bản đến nâng cao giúp bạn làm chủ Python, để làm nền tảng tốt build Web, Data Science, Data Analytics, Machine Learning...