Lập trình VBA Excel & Power BI
Khóa Power BI cho data analysis & visualization trong kinh doanh
Data Analytics
Khóa Power BI cho Data analysis và visualization trong kinh doanh

Khóa Power BI cho Data analysis và visualization trong kinh doanh

Power BI là nền tảng mạnh giúp bạn tổng hợp, phân tích, visualizations và report dữ liệu kinh doanh vô cùng hiệu quả.

Khóa học lập trình VBA Excel tự động tác vụ
For Office
Lập trình VBA Excel tự động tác vụ

Lập trình VBA Excel tự động tác vụ

Khóa học lập trình VBA Excel giúp bạn tự động hóa các tác vụ bằng ngôn ngữ VBA nhằm tăng hiệu quả làm việc so với bảng tính Excel thông thường.