Lập trình SQL và PL/SQL với Oracle Database

4.0
Lập trình SQL và PL/SQL với Oracle Database
 • Thể loạiDatabase
 • Chứng chỉYes
 • Phương pháp họcCode theo dự án thực

Khuyến mại

10% OFF
 • Giảm cho bạn là HS-SV
 • Giảm khi giới thiệu từ 2 học viên
Lập trình SQL và PL/SQL với Oracle 19C
Lập trình SQL và PL/SQL với Oracle Database
Lập trình Database
Lập trình cơ sở dữ liệu với sql và plsql
Database
 • Thời gian 32h (3 buổi/tuần)
 • Bài học16 lessons
 • Hình thức học Offline/Online
 • Nơi họcQuận 10, Tp.HCM
 • Mẫu chứng chỉ Xem mẫu
 • Học phí4,500,000 đ

Tại sao bạn nên học lập trình PLSQL Oracle ?

Các dự án phần mềm thương mại lớn hiện nay như ERP cho doanh nghiệp, Corebanking cho ngân hàng, hoặc các dự án liên quan tài chính... đều sử dụng Oracle. Và phần lớn các tác vụ xử lý dữ liệu đều chuyển vào "nội thân" trong Oracle qua PL/SQL.

Lập trình SQL và PL/SQL với Oracle Database
Lập trình SQL và PL/SQL với Oracle Database
Lập trình SQL và PL/SQL với Oracle 19C

Hiệu năng xử lý dữ liệu với tốc độ cao

PLSQL là ngôn ngữ "nội thân" trong Oracle database trên nền tảng SQL nên tốc độ tương tác dữ liệu rất nhanh và PL/SQL ngày càng được Oracle tối ưu đặc biệt ở version 19C.


PLSQL hỗ trợ khai thác dữ liệu

Oracle Database lưu trữ tập dữ liệu lớn, việc khai thác dữ liệu phục vụ cho báo cáo, phân tích và thống kê đòi hỏi tính toán phức tạp đều do PLSQL đảm nhiệm.


Quản trị & kết nối Oracle Server

PL/SQL giúp DBAs thực hiện các cấu hình, và là "gateway" giúp tương tác giữa tầng ứng dụng với Oracle database


PLSQL giúp bảo mật dữ liệu

Với PLSQL, code được viết đóng gói dưới dạng các block bên trong các packages hoặc stored procedure. Cùng với các thư viện hỗ trợ bảo mật chống cơ bản các tấn công bên ngoài.


PLSQL cung cấp tính năng lập trình nâng cao

Cũng giống như ngôn ngữ lập trình ứng dụng, PLSQL có nhiều cấu trúc lập trình mạnh mẽ như collections, cursors, dynamic sql .. và cả lập trình hướng đối tượng.


Lõi cho hệ thống BI, Data warehouse

Các hệ thống kinh doanh với dữ liệu thông minh hoặc Data warehouse đều sử dụng PLSQL để thực hiện tính toán trung gian, tiền xử lý hoặc transfer dữ liệu.


Lập trình SQL và PL/SQL với Oracle 19C

Khóa học PLSQL sẽ giúp bạn gì ?

PLSQL sẽ giúp bạn nắm kiến thức cơ bản và chuyên sâu với SQL và PLSQL giúp bạn nhanh chóng tiếp cận công việc của dự án với Oracle.

Khóa học PLSQL sẽ giúp bạn gì ?
Lập trình SQL và PL/SQL với Oracle 19C
Lập trình SQL và PL/SQL với Oracle Database

Mô hình và chuẩn hóa dữ liệu

Chuyển hóa từ yêu cầu thành mô hình logic dữ liệu, phân tích và thực thi các ràng buộc, khóa và chuẩn hóa dữ liệu.

Code SQL & PLSQL ở trình độ cao

Nắm chắc các kỹ thuật lập trình với SQL và PL/SQL ở trình độ cao, code tối ưu hiệu năng các yêu cầu phức tạp.

Thành thạo Packages có sẵn

Ngoài các packages tự viết, bạn sẽ nắm chắc cách sử dụng các packages mà Oracle cung cấp sẵn để tối ưu PL/SQL.

Apply ngay dự án thực tế

Sau khóa học, bạn có thể apply và các dự án sử dụng Oracle như data smart, data warehouse, bi, testing và reporting.

CHI TIẾT NỘI DUNG

Nội dung chính của khóa PL/SQL

Khóa học lập trình PL/SQL trong Oracle 19C này, giúp bạn các kiến thức với các kỹ thuật code PLSQL thường xuyên sử dụng trong dự án có dùng Oracle nhất.

Install & Config Oracle 19C

 • Cài đặt và cấu hình Oracle 19C trên Linux (Ubuntu server) và các Tools & Editor hỗ trợ trong quá trình code.

Data model & Normal Forms

 • Hiểu về mô hình quan hệ, các constraints, keys, index và các dạng chuẩn (1-NF, 2-NF, 3-NF và BCNF)

SQL Basic & Advanced

 • Truy vấn dữ liệu với các lệnh SQL từ cơ bản đến nâng cao, cách viết code tối ưu với các lệnh DDL, DML.

Lập trình SQL và PL/SQL với Oracle 19C
Lập trình SQL và PL/SQL với Oracle 19C

PL/SQL Programming Structure

 • Cấu trúc các phần của PL/SQL, biến, kiểu dữ liệu và quy tắc đặt tên cùng các toán tử sử dụng trong PLSQL

PL/SQL Flow Control

 • Cấu trúc lập trình với: rẽ nhánh - if, case...when, cấu trúc lặp - loop, nested-loop, các thao tác logic và so sánh.

Anchoring variables to Datatypes

 • Kiến thức liên kết kiểu dữ liệu động với các biến, sequences, returning into và autonomous transaction control.

The PLSQL Cursor

 • Cách khai báo (implicit & explicit) và các bước sử dụng Cursor. Cursor Expression và Ref cursor và Sys_refcursor

PLSQL Exception Handling

 • Các bước khai báo và sử dụng để raise Exception ngầm định và User-defined Exception trong PL/SQL

Stored Procedures

 • Cách tạo và sử dụng Stored procedures, các lợi ích, sự hiệu quả và bảo mật khi dùng Procedures

Functions

 • Tạo và sử dụng Functions, các lợi ích của Functions. Các tính năng nâng cao: Result cache, Nocopy, Parallel và Pragma.

Packages

 • Các thành phần specification và body của Package, tìm hiểu sự hiệu quả IO, Persistent State và Security data.

Triggers

 • Sự cần thiết của Triggers để kích hoạt xử lý tự động khi có event xảy ra. Cú pháp tạo và sử dụng Triggers

Dynamic SQL

 • Sử dụng Dynamic SQL trong PLSQL để tăng tính linh hoạt, hiệu năng cao và tái sử dụng code cũng như Security dữ liệu.

Type and Record Type

 • Làm chủ cấu trúc dữ liệu kiểu bản ghi nhằm tạo các Dynamic type tạo tính linh hoạt các kiểu trong PL/SQL.

Collections

 • Cách tạo và sử dụng 3 loại Collections trong PL/SQL. Sử dụng Collection nhằm tăng hiệu năng thao tác với một tập dữ liệu.

Lập trình SQL và PL/SQL với Oracle 19C
Lập trình SQL và PL/SQL với Oracle 19C

Bulk and Pipe Operations

 • Các thao tác xử lý dữ liệu với Bulk và Pipe với ForAll, Bulk Collect, Pipelined và collection dữ liệu đa chiều.

File Operations

 • Các thao tác giữa Oracle và File (XML, JSON). Cách sử dụng các procedures: FCLOSE, FCOPY, FOPEN, GET_FILE...

Object-Oriented Programming

 • Lập trình với hướng đối tượng với Type Object. Giúp xử lý PL/SQL linh hoạt, tái sử dụng và bảo mật hơn với dụ án lớn.

Lập trình SQL và PL/SQL với Oracle Database
Lập trình SQL và PL/SQL với Oracle 19C
Lập trình SQL và PL/SQL với Oracle Database

Bạn cần chuẩn bị những gì ?

Để học tốt khóa học lập trình PL/SQL trong Oracle, bạn nên chuẩn bị:

 • Nắm cơ bản về lệnh SQL
 • Từng sử dụng một Database
 • Dành nhiều thời gian thực hành
 • Có laptop thực hành
Lập trình SQL và PL/SQL với Oracle 19C
image
Lập trình SQL và PL/SQL với Oracle Database
Lập trình SQL và PL/SQL với Oracle 19C
Lập trình SQL và PL/SQL với Oracle Database

Khóa học này phù hợp với ai ?

SOLID Education đào tạo lập trình phù hợp cho mọi cấp độ, từ kiến thức cơ bản đến nâng cao. Khóa lập trình SQL và PL/SQL này phù hợp với:

 • DEVs backend với Oracle
 • Người làm DBAs hoặc BA
 • Tester hệ thống có dùng Oracle
 • Vận hành, khai thác dữ liệu
 • Xử lý dữ liệu kinh doanh
 • Nâng cao kiến thức PL/SQL

Hoặc bạn có thể kết nối với SOLID thông qua:

Lập trình SQL và PL/SQL với Oracle Database
Lập trình SQL và PL/SQL với Oracle 19C