Lập trình fullstack Web chuyên nghiệp với Vue.JS và .NET 6

4.0
Lập trình fullstack Web chuyên nghiệp với Vue.JS và .NET 6
 • Thể loạiFullStack
 • Chứng chỉYes
 • Phương pháp họcCode theo dự án thực

Khuyến mại

10% OFF
 • Giảm cho bạn là HS-SV
 • Giảm khi giới thiệu từ 2 học viên
Lập trình fullstack Web với ASP.NET Core API và Vue.JS 3
Lập trình fullstack Web chuyên nghiệp với Vue.JS và .NET 6
Lập trình Angular, ReactJS & VueJS
Lập trình Front End với Vuejs, Angular & ReactJS
Angular, ReactJS & VueJS
 • Thời gian 50h (3 buổi/tuần)
 • Bài học25 lessons
 • Hình thức học Offline/Online
 • Nơi họcQuận 10, Tp.HCM
 • Mẫu chứng chỉ Xem mẫu
 • Học phíliên hệ

Tại sao nên học Vue.js & ASP.net Core ?

Theo phương pháp phát triển web truyền thống, Server side sẽ thực thi việc render ra HTML, CSS & JS và transfer về browser. Và vì thế, Server phải "gánh" tất cả các request từ clients.

Hiện nay, ứng dụng web đòi hỏi hiệu năng cao hơn, tính linh hoạt cao hơn và đòi hỏi tách biệt các chức năng và giảm tải cho Server nên các công nghệ Front End như Vue.js, Angular hay ReactJS ra đời.

Vue.js là một JavaScript Framework, một công nghệ Web frontend giúp bạn tạo các ứng dụng Web có tính tương tác và reactive

Dưới đây, là các thuận lợi khi bạn lựa chọn Vue.JS:

Lập trình fullstack Web chuyên nghiệp với Vue.JS và .NET 6
Lập trình fullstack Web chuyên nghiệp với Vue.JS và .NET 6
Lập trình fullstack Web với ASP.NET Core API và Vue.JS 3

Vue.js rất nhẹ và dễ học

So với Angular hay React, Vuejs dễ tích hợp và rất nhẹ (~18KB) điều này sẽ ảnh hưởng tích cực với UX và SEO web của bạn.


Single-Page-Application (SPA)

Vuejs không chỉ phát triển các "Widget" cho multi-page-app, mà còn hỗ trợ rất hiệu quả các "web một trang" - SPA.


Virtual DOM

Giống như ReactJS, Vuejs sử dụng Virtual DOM giúp các thao tác với trình duyệt nhanh hơn so với DOM thật.


Template linh hoạt

Vue.js hỗ trợ template với HTML, JS sử dụng virtual nodes và thuận lợi hơn cho các Devs có thể sử dụng cả TypeScript.


High Performance

Vue.js có hiệu năng rất cao, đặc biệt app cho mobile còn hơn cả React hay Angular và giúp các Apps reactive mượt mà.


Vue.js 3 có nhiều tính năng mới

Vue.js 3 có các tính năng mới: Composition API, TypeScript, Teleport... giúp cải tiến và quản lý components tốt hơn.


ASP.NET Core Web API & Vue.JS 3

ASP.NET Core có hiệu năng như Node.JS và vẫn có partern MVC và Web APIs kết hợp với Vue.js tạo nên Web app siêu mạnh.


Các dự án lớn đều dùng Vuejs

Các dự án front end đều ưu tiên dùng Vue.js. Ngoài ra, Vue.js còn có cộng đồng hỗ trợ lớn và cơ hội nghề tốt hơn.


Lập trình fullstack Web với ASP.NET Core API và Vue.JS 3

Khóa ASP.NET Core API & Vuejs 3 giúp bạn những gì ?

Khóa học fullstack với cả công nghệ front-end và back-end này là khóa duy nhất giúp bạn có kiến thức đầy đủ để phát triển dự án Web nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Cụ thể, sau khóa học này, bạn sẽ nắm các kiến thức chính như sau:

Khóa ASP.NET Core API & Vuejs 3 giúp bạn những gì ?
Lập trình fullstack Web với ASP.NET Core API và Vue.JS 3
Lập trình fullstack Web chuyên nghiệp với Vue.JS và .NET 6

Thành thạo Vue.js 3

Nắm chắc kiến thức về Vue.js 3 như: Components, Directive, Route, Data Binding, Vuex state... để tạo ra reactive Web app.

Web APIs với .NET

Build kiến trúc back end với .NET + Database + Web APIs, và kiến thức về security và cached với Redis.

Tích hợp Vue.js với Web APIs

Tích hợp giữa Vue.js và ASP.NET Core Web APIs cùng nhau. Tìm hiểu và cho phép CORS policy trong ASP.NET Core.

Build dự án Web thực tế

Từng bước áp dụng Vue.js + ASP.NET Core APIs trong việc tạo ra ứng dụng Web eCommerce như trong thực tế.

CHI TIẾT NỘI DUNG

Bạn sẽ học nội dung chính nào ?

Với khóa học fullstack với công nghệ front end Vue.js và ASP.NET Core Web API. SOLID Education sẽ cung cấp cho bạn các nội dung học chính như dưới đây:

Advanced C# and Object-Oriented Programming

 • Cung cấp các kiến thức nâng cao của C# 10 trên nền tảng .NET 6 và kỹ thuật lập trình hướng đối tượng chuyên sâu với các tính chất: Abstraction, Encapsulation, Inheritance và Polymorphis.

Collections and Generics in .NET 6

 • Làm chủ lập trình trừu tượng giúp cải thiện tăng hiệu năng, tiết kiệm bộ nhớ và giảm lỗi cùng kiến thức về Collections mà .NET cung cấp như: List, LinkList, IEnumerable....và các methods thao tác dữ liệu với các collection này.

Delegate, Lambda Expressions và Extension Method in C#

 • Hiểu, tạo và sử dụng Delegate hiệu quả nhất. Cách hiểu về biểu thức Lambda để truy vấn dữ liệu trong Collection. Cách dùng hai Delegate trong .NET là Func và Action. Đặc biệt, cách thêm methods vào class với Extension methods.

Lập trình fullstack Web với ASP.NET Core API và Vue.JS 3
Lập trình fullstack Web với ASP.NET Core API và Vue.JS 3

Advanced Querying and Manipulating Data Using LINQ

 • Kỹ thuật truy vấn, thao tác cơ bản và nâng cao với dữ liệu trong tập hợp với LINQ như: filter, sorting, joining, grouping, nắm chắc kỹ thuật với Extension method và sử dụng LINQ với Entity Framework Core

Implement and applied SOLID Principles

 • Kỹ thuật lập trình dự án chuyên nghiệp với 5 nguyên tắc code nhằm đảm bảo các tính chất của lập trình OOPs trong C#. SOLID giúp code dễ bảo trì, dễ mở rộng, giảm lỗi ứng dụng đặc biệt khi phát triển các App lớn.

Implement and Applied Design Parttern in C#

 • Hiểu thế nào và tại sao lại sử dụng Design Pattern (DP) trong dự án. Tìm hiểu, thực thi và ứng dụng vào project cụ thể một số DP như Singleton, Prototype, Factory Method, Abstract Factory, Strategy…trong C#

Threading and Concurrency Programming

 • Lập trình đồng thời với Multi-Threading, Parallel và Asynchronous giúp tăng tốc, giảm thời gian thực thi một loạt các task và tận dụng tối đa sức mạnh CPUs. Đặc biệt lập trình bất đồng bộ với async, await, và whenall trong dự án.

Database and Entity Framework Core (ORM)

 • Thành thạo hai mô hình EFC: Database first và Code first ứng với các Migration, Scaffold model với MSSQL Server. Hiểu kỹ thuật mapping class với tables qua Annotation và Fluent API cũng như làm chủ các methods thao tác data nâng cao.

Core Web API - Apply Clean Architecture

 • Hiểu và xây dựng kiến trúc Back-End theo mô hình clean architecture gồm 3-layers: Core, Infrastructure và Presentation, nhằm tách biệt các chức năng giúp dễ bảo trì, dễ mở rộng các tính năng mới.

Core Web API - Entity Framework Core and DataContext

 • Kiến thức về cách tổ chức và thực thi mô hình các Entity (các lớp), Data Context (interface tương tác với database) thành các Services độc lập trước khi được sử dụng để build các RESTful APIs.

Core Web API - Controller and Route

 • Hiểu các Annotation kết hợp build các APIs với các methods asyncronous: Get, Put, Delete, Post và Option. Và kỹ thuật mapping động các Request từ client để định tuyến (route) các method xử lý.

Core Web API - Implement and Apply CQRS Design Pattern

 • Thực thi và ứng dụng pattern CORS - Command and Query Responsibility Segregation sẽ giúp tách biệt các Request với lệnh truy vấn (query) và lệnh thay đổi (command) dữ liệu độc lập giúp dễ bảo trì, dễ đọc, testing và bảo mật APIs tốt hơn.

Core Web API - Caching with Redis

 • Thực thi kỹ thuật Caching với hai kỹ thuật In-memory và Distributed caching với Redis nhằm tăng tốc việc truy cập dữ liệu của các Request từ clients.

Core Web API - Testing APIs with Postman và Swagger

 • Cách tích hợp Swagger vào ASP.NET Core Web API để test sự hoạt động của các APIs, ngoài ra bạn sẽ học cách test APIs chuyên nghiệp từ Postman, hiểu các status code được trả về từ Server-side.

ASP.NET Core Identity - Management User and Role

 • Làm chủ ASP.NET Core Identity - một API được tích hợp sẵn trong .NET. Identity cung cấp một "hạ tầng" gồm việc quản trị các Users, Roles cho việc authentication và authorization tài nguyên của ASP.NET Core và APIs.

Lập trình fullstack Web với ASP.NET Core API và Vue.JS 3
Lập trình fullstack Web với ASP.NET Core API và Vue.JS 3

ASP.NET Core Identity - Security Web APIs with JWT Token

 • Sử dụng các tính năng của ASP.NET Core Identity thực thi build JWT Token và các giải pháp bảo mật nhằm Authentication quyền của User nhằm bảo vệ các APIs

Vue.JS - Working Project with Vue CLI

 • Cách sử dụng Vue CLI để tạo Project VueJS, hiểu các file và folder được generation tự động từ Vue CLI. Ngoài ra, bạn sẽ nắm chắc các commands quan trọng được sử dụng với Vue CLI

Vue.JS - Vue Component

 • Hiểu cách tạo và sử dụng Vue Component để có thể kế thừa HTML, CSS và JS. Hiểu Data Properties, Styling, add function, loop và các kỹ thuật load Vue Component.

Vue.JS - Working with Directives

 • Nắm chắc cách sử dụng các Directive mà Vue cung cấp như: v-if, v-else, v-show, v-for, v-bind, v-model... Nhằm thao tác với dữ liệu để render ra trình duyệt.

Vue.JS - Working with Form and Validation

 • Kỹ thuật sử dụng directive v-model và v-on để thao tác với các thành phần của form như: text field, text area, input… và phương pháp tạo các rule để validation các giá trị trên form

Vue.JS - URL Routing

 • Kiến thức về tạo các URL để chuyển hướng ứng với các Request với View-Router, cách truyền tham số và kỹ thuật nâng cao với Routing như Router hook, dynamic routing và nested route.

Lập trình fullstack Web với ASP.NET Core API và Vue.JS 3
Lập trình fullstack Web với ASP.NET Core API và Vue.JS 3

Vue.JS - Vue App with RESTful APIs

 • Kỹ thuật thao tác với dữ liệu thông qua RESTFul Services: các tạo HTTP Request, nhận và xử lý dữ liệu trả về từ APIs để render ra trình duyệt.

Integration Vue.JS Application with Core API (.NET 6)

 • Các bước tích hợp App Vue.JS với ASP.NET Core API để sử dụng việc thao tác dữ liệu thông qua các Request lên APIs thông qua một số packages được cung cấp từ Nuget

Vuex - State Management

 • Kiến thức về State trong Vue.JS thông qua Vuex, giúp ứng dụng Vue có thể chia sẻ trạng thái dữ liệu (state) giữa các Component với nhau.

Vuex - Fetching Remote Data

 • Nắm chắc các kỹ thuật fetch data từ các APIs với các methods: Get, Post, Put, Delete với Axios và lưu trữ data trong Vuex sử dụng cho App VueJS.

Vuex - Authentication

 • Kỹ thuật thực thi Authentication trong Vue với phương pháp tạo Service Auth và Router guard để bảo vệ khi truy cập các pages trong Vue app.

Build Web Application eCommerce với Vue.JS và APIs

 • Thực hành giúp bạn vận dụng toàn bộ kiến thức đã học nhằm tạo web app eCommerce cụ thể với nhiều chức năng như: product management, product detail, cart, shopping cart, order, payment…

Lập trình fullstack Web với ASP.NET Core API và Vue.JS 3
Lập trình fullstack Web với ASP.NET Core API và Vue.JS 3

Vuex - Fetching Remote Data

 • Nắm chắc các kỹ thuật fetch data từ các APIs với các methods: Get, Post, Put, Delete với Axios và lưu trữ data trong Vuex sử dụng cho App VueJS.

Vuex - Authentication

 • Kỹ thuật thực thi Authentication trong Vue với phương pháp tạo Service Auth và Router guard để bảo vệ khi truy cập các pages trong Vue app.

Build Web Application eCommerce với Vue.JS và APIs

 • Thực hành giúp bạn vận dụng toàn bộ kiến thức đã học nhằm tạo web app eCommerce cụ thể với nhiều chức năng như: product management, product detail, cart, shopping cart, order, payment…

Lập trình fullstack Web chuyên nghiệp với Vue.JS và .NET 6
Lập trình fullstack Web với ASP.NET Core API và Vue.JS 3
Lập trình fullstack Web chuyên nghiệp với Vue.JS và .NET 6

Bạn cần chuẩn bị gì ?

Để có thể học tốt khóa học lập trình fullstack Web với Vue.js 3 và ASP.NET Core 5 , các bạn cần chuẩn bị kiến thức sau đây:

 • Có kiến thức lập trình C#ASP.NET
 • Có kiến thức cơ bản với HTML, CSS & JS
 • Đam mê lập trình Web apps
 • Có laptop thực hành
Lập trình fullstack Web với ASP.NET Core API và Vue.JS 3
image
Lập trình fullstack Web chuyên nghiệp với Vue.JS và .NET 6
Lập trình fullstack Web với ASP.NET Core API và Vue.JS 3
Lập trình fullstack Web chuyên nghiệp với Vue.JS và .NET 6

Khóa học Vue.js & ASP.NET Core dành cho ai ?

Đây là khóa học fullstack web application hiệu năng rất cao, với các kiến thức back-end với ASP.NET Core Web API và Vue.js 3.

Khóa học này, rất phù hợp với những học viên sau:

 • Devs back-end với ASP.NET Core APIs
 • Testers dự án Web với Vue.js
 • Đang làm dự án fullstack với Vue.js & ASP.Net Core
 • Người đang làm Testers, BA dự án

Hoặc bạn có thể kết nối với SOLID thông qua:

Lập trình fullstack Web chuyên nghiệp với Vue.JS và .NET 6
Lập trình fullstack Web với ASP.NET Core API và Vue.JS 3