Lập trình Database
Lập trình SQL và PL/SQL với Oracle Database
Database
Lập trình SQL và PL/SQL với Oracle 19C

Lập trình SQL và PL/SQL với Oracle 19C

Khóa học lập trình dữ liệu với SQL và PL/SQL giúp bạn nhiều kiến thức lập trình trong Database Oracle 19C để nhanh chóng join dự án.

Khóa lập trình SQL và PL/pgSQL với PostgreSQL
Database
Lập trình SQL và PL/pgSQL với PostgreSQL

Lập trình SQL và PL/pgSQL với PostgreSQL

Khóa học lập trình truy vấn và xử lý dữ liệu với SQL và PL/pgSQL nâng cao cung cấp cho bạn các kỹ năng xử lý dữ liệu chuyên nghiệp với PostgreSQL.