Khóa lập trình Web với Java Spring MVC + Thymleaf

4.0
Khóa lập trình Web với Java Spring MVC + Thymleaf
 • Thể loạiWeb Development
 • Chứng chỉYes
 • Phương pháp họcCode theo dự án thực

Khuyến mại

10% OFF
 • Giảm cho bạn là HS-SV
 • Giảm khi giới thiệu từ 2 học viên
Lập trình Web với Java Spring MVC + Thymleaf
Khóa lập trình Web với Java Spring MVC + Thymleaf
Lập trình với Java
Lập trình Web Development
Java
 • Thời gian 46h (3 buổi/tuần)
 • Bài học23 lessons
 • Hình thức học Offline/Online
 • Nơi họcQuận 10, Tp.HCM
 • Mẫu chứng chỉ Xem mẫu
 • Học phí5,500,000 đ

Tại sao bạn nên học lập trình Web bằng Java Spring MVC

Spring MVC là framework rất mạnh mẽ giúp bạn tạo nên các ứng dụng web thương mại phổ biến nhất hiện nay. Phần lớn các dự án thực tế hiện nay dùng Spring để phát triển.

Spring MVC framework có nhiều thuận lợi:

 • Kiến trúc MVC độc lập - Giúp tách biệt các thành phần Models, Views, Controllers trong dự án độc lập nhau,
 • Light-weight - Spring rất nhẹ nhưng hỗ trợ mạnh cho việc phát triển Apps của bạn,
 • Inversion of Control và Containers - Với kỹ thuật này, Spring giúp cấu hình động các thành phần thông quan các annotations vô cùng hiệu quả,
 • Rapid development - Spring MVC hỗ trợ phát triển ứng dụng rất linh hoạt và nhanh chóng,
 • Reusable business code - Spring có nhiều các objects built-in sẵn nên bạn có thể tái sử dụng khi cần.

Khóa lập trình Web với Java Spring MVC + Thymleaf
Khóa lập trình Web với Java Spring MVC + Thymleaf
Lập trình Web với Java Spring MVC + Thymleaf

Back end các dự án Enterprise lớn

Spring framework với Java làm "lõi" giúp Devs xây dựng các ứng dụng quy mô lớn cho hệ thống Web Portal, Payment trong Ngân hàng, ERP, eCommerce.


Spring phát triển Apps nhanh và mạnh

Khác với JEE thuần, Spring giúp phát triển Apps linh hoạt, mạnh và bảo mật. Nó che dấu các phần xử lý chi tiết, giúp Devs chỉ lo phát triển nghiệp vụ.


Khả năng mở rộng cao

Spring MVC Framework có nhiều APIs dựa trên các dependencies dễ dàng sử dụng cho các dự án phần mềm với business khác nhau.


Cấu hình dynamic các thành phần

Spring MVC cấu hình dựa trên các anotations dựa vào các Beans, DI và IoC giúp code mạch lạc, ngắn gọn, tái sử dụng và hiệu năng rất cao.


Webservices APIs

Spring đơn giản hóa việc tạo các RESTful APIs an toàn, giúp các Apps có thể kết nối với nhau. Đặc biệt trong mô hình Microservices.


Nhiều cơ hội việc làm

Các công ty phần mềm hoặc dự án outsource phần lớn các dự án sử dụng nền tảng Java và Spring để phát triển. Nên nhu cầu tuyển dụng rất lớn.


Lập trình Web với Java Spring MVC + Thymleaf

Khóa học này giúp bạn những gì?

Khóa học lập trình Web bằng Java Spring MVC này sẽ giúp bạn sử dụng các tính năng, APIs mà Spring MVC mang lại để tạo ra ứng dụng Web hoàn thiện theo mô hình MVC an toàn và mạnh mẽ.

Khóa học này giúp bạn những gì?
Lập trình Web với Java Spring MVC + Thymleaf
Khóa lập trình Web với Java Spring MVC + Thymleaf

Architecture Spring MVC

Kiến trúc Web theo mô hình MVC, cấu hình dự án với các Anotations Quản lý các dependencies bằng Maven và cấu hình Web server với Apache Tomcat.

MVC Parttern

Làm chủ việc cấu hình các Annotations trong Models, Views và Controllers. Cách Spring MVC nhận các request và response về client - browsers.

JPA and Hibernate

Thực thi backend bằng Java 8+ theo thiết kế hướng đối tượng với Interface, Abstract class, Generics và các thao tác với Database thông qua Hibernate và JPA data.

RESTful APIs Services

Nắm chắc kiến thức về Webservices theo các chuẩn SOAP, RESTful trong Spring MVC để tạo ra các APIs linh hoạt, bảo mật và hiệu năng cao.

Spring Security

Build Web apps và Webservices an toàn và bảo mật với Spring Security. Thực thi các phương pháp như xác thực, mã hóa bằng các Annotations.

eCommrece Web Apps

Giúp bạn tạo dự án Web thương mại như trong thực tế với các tính năng tùy ý. Nắm chắc các kỹ năng build Apps để join vào dự án phát triển bằng Spring.

CHI TIẾT NỘI DUNG

Nội dung chính

Với khóa học lập trình Web bằng Java với Spring MVC, SOLID Education sẽ cung cấp cho học viên nhiều kiến thức từ đầu để tạo ra ứng dụng thương mại thực tế.

Build Structure Project With Maven

 • Từng bước thiết lập cấu trúc dự án sử dụng Maven và cấu hình apache tomcat, packages, dependency mà Spring MVC cần thiết cho dự án.

Dependency Injection and Inversion of Control

 • Nắm kỹ thuật mà Spring MVC thực thi Dependency Injection (DI) và Inversion of Control (IoC) giúp linh hoạt code, liên kết động của các objects.

Model with Abstract, Interface and Stream

 • Lập trình hướng đối tượng nâng cao với Abstract Class và Interface cùng các tính năng của Java 8+ như: Stream, parallel streams, group data.

Lập trình Web với Java Spring MVC + Thymleaf
Lập trình Web với Java Spring MVC + Thymleaf

Persistent data JPA and Hibernate ORM

 • Config kết nối giữa Database và Spring thông qua Tomcat và thao tác dữ liệu thông qua JPA data và ORM Hibernate mà không dùng lệnh SQL.

Controller in-depth

 • Tìm hiểu sâu về Controller của Spring, cách cấu hình các Request, Request Mapping, URI template, các Taglib sử dụng và Matrix variables.

View with Thymleaf in Spring

 • Tìm hiểu các công nghệ View với JSP mà Spring sử dụng, và đặc biệt khóa học sẽ sử dụng công nghệ view với Thymleaf thay cho JSP.

Database - MSSQL Server 2019

 • Thao tác design các bảng, ràng buộc, khóa. Truy vấn dữ liệu với SQL cơ bản và nâng cao và lập trình với Functions, Stored procedures, Views.

Form and JSTL

 • Thao tác với Form, cách map giữa Form với Object để truyền - nhận data giữa Controller và Views. Đồng thời, cách sử dụng các taglib và spring tag.

Validator data form

 • Kiểm tra logic dữ liệu từ Browser trước khi lên Controllers. Thực thi các phương pháp validators như: JSR-303 Bean, custom and Spring validation.

Static File

 • Các bước cấu hình các file tĩnh như CSS, Images, JS và các loại file khác như pdf, word...và cách map các url tới file tĩnh này trong Views.

Interceptor in Spring

 • Cách kiểm soát, filter các dữ liệu trước khi được gửi lên Webserver và trước khi gửi về browser từ Webserver bằng Interceptors.

RESTful APIs Webservices

 • Các bước phân tích nghiệp vụ để xây dựng các APIs application, các bước test APIs với Postman và áp dụng các kỹ thuật bảo mật APIs.

Session and Cookie

 • Tìm hiểu về Session và Cookie, cách quản lý Session và lưu trữ dữ liệu trong Session. Dùng Session trong các Context cần duy trì trạng thái của dữ liệu.

Spring Web Flow

 • Nắm kiến thức với Web Flow - cho phép thực thi một chuỗi các tác vụ mà ứng dụng cần thực thi, nhờ đó có thể sử dụng cho các logic phức tạp.

Spring Sercurity

 • Sử dụng Spring Security nhằm đảm bảo an toàn trong web app với các tính năng như Authentication, Using Authorization Tags và Annotations

Lập trình Web với Java Spring MVC + Thymleaf
Lập trình Web với Java Spring MVC + Thymleaf

Build eCommerce Real-Apps

 • Từng bước áp dụng toàn bộ các kiến thức của Spring để build web app thương mại cụ thể với các tính năng như Shopping cart, check out...

Deploy Web app on Tomcat

 • Từng bước deploy trên môi trường production với web server là apache tomcat với database MSSQL Server 2019.

Khóa lập trình Web với Java Spring MVC + Thymleaf
Lập trình Web với Java Spring MVC + Thymleaf
Khóa lập trình Web với Java Spring MVC + Thymleaf

Bạn cần chuẩn bị gì ?

Để có thể tập trung học tốt khóa học lập trình web với Java này bạn cần:

 • Có kiến thức lập trình Java Core
 • Có kỹ năng với HTML, CSS và JS
 • Đam mê lập trình Web apps
 • Chịu khó thực hành
Lập trình Web với Java Spring MVC + Thymleaf
image
Khóa lập trình Web với Java Spring MVC + Thymleaf
Lập trình Web với Java Spring MVC + Thymleaf
Khóa lập trình Web với Java Spring MVC + Thymleaf

Khóa học này dành cho ai ?

SOLID Education cung cấp khóa học lập trình Web bằng Java với Spring MVC framework từ đầu để bạn có thể xây dựng Web apps cụ thể mà mình muốn. Khóa học này phù hợp với:

 • Devs phát triển Web app từ đầu với Spring MVC
 • Người muốn join dự án Web/Mobile bằng Spring
 • Người đang làm Automation Test
 • Làm freelancer build Web App với Java

Hoặc bạn có thể kết nối với SOLID thông qua:

Khóa lập trình Web với Java Spring MVC + Thymleaf
Lập trình Web với Java Spring MVC + Thymleaf