Khóa Lập trình ứng dụng Web chuyên nghiệp với .NET

4.0
Khóa Lập trình ứng dụng Web chuyên nghiệp với .NET
 • Thể loạiWeb Development
 • Chứng chỉYes
 • Phương pháp họcCode theo dự án thực

Khuyến mại

10% OFF
 • Giảm cho bạn là HS-SV
 • Giảm khi bạn là học viên cũ
Lập trình ứng dụng Web chuyên nghiệp với .NET 7 (ASP.NET Core)
Khóa Lập trình ứng dụng Web chuyên nghiệp với .NET
Lập trình .NET
Lập trình Web Development
.NET
 • Thời gian 60h (3 buổi/tuần)
 • Bài học30 lessons
 • Hình thức học Offline/Online
 • Nơi họcQuận 10, Tp.HCM
 • Mẫu chứng chỉ Xem mẫu
 • Học phíliên hệ

Tại sao bạn nên học lập trình WEB và APIs trên .NET 7?

Hiện nay, có rất nhiều các công nghệ lập trình khác nhau tiêu biểu như: Java, PHP, NodeJS, Python, Ruby,... nhưng .NET với ASP.NET Core, và Web Core API giúp bạn xây dựng các ứng dụng chạy đa nền tảng (Cross-Platform) với sự ổn định phù hợp các dự án lớn.

.NET 7 được phát triển bởi Microsoft, và nó sẽ giúp bạn:

 • Phát triển nhanh các Web Apps,
 • Phát triển nhanh các APIs cho Mobiles, Web,
 • Internet of Things (IoT) apps,
 • Dễ dàng phát triển các Apps chạy trên các Hệ điều hành: Windows, macOS, and Linux,
 • Deploy trên cloud như Azure

Dưới đây là một số lý do chính mà bạn nên học để phát triển các Web và RESTFul APIs bằng .NET 7:

Khóa Lập trình ứng dụng Web chuyên nghiệp với .NET
Khóa Lập trình ứng dụng Web chuyên nghiệp với .NET
Lập trình ứng dụng Web chuyên nghiệp với .NET 7 (ASP.NET Core)

Open Source and Modular framework

ASP.Net Core là framewrok mã nguồn mở nên được sử dụng rộng rãi, cộng đồng hỗ trợ đông đảo. Các chức năng cải tiến luôn cập nhật và được đóng gói thành các package độc lập.


High Performance

ASP.Net Core có nhiều cải tiến về bộ nhớ nên có hiệu suất vượt trội. ASP.Net Core giúp bạn phát triển Apps dễ bảo trì, linh hoạt, khả năng mở rộng và tái sử dụng cao.


Cross-Platform Support

Khác với các version trước, các Apps được phát triển với ASP.Net Core có thể chạy bất kể ở các hệ điều hành khác nhau như Linux, MacOS.


MVC architecture & Web API

Trong ASP.Net Core, web API và MVC được đồng nhất, giúp việc phát triển Apps được đơn giản. Với MVC, giúp bạn phát triển dễ dàng, dễ test, hiệu năng cao và bảo mật hơn.


Razor Pages & Blazor

Razor Pages là phần bổ sung mới trong ASP.Net Core, với thành phần mới này, giúp Devs phát triển UI hiệu quả hơn so với ASP.Net MVC trước đây.


Supports Popular JavaScript Frameworks

.NET hỗ trợ sẵn "hạ tầng" cho các front end technology như: Vue.js, Angular và React. Tạo ra một thể thống nhất rất mạnh mẽ khi built Apps.


Container Support

.NET cho phép các Developers sử dụng cùng với các công nghệ mới như: Kubernetes và Docker


ASP.NET Core Identity

Identity là một API được tích hợp sẵn vào .NET, API này giúp Dev thiết lập việc quản trị Users và Roles và thực thi Authentication và Authorization tài nguyên rất mạnh mẽ


Lập trình ứng dụng Web chuyên nghiệp với .NET 7 (ASP.NET Core)

Sau khóa lập trình Web và APIs này, bạn nhận được gì ?

Khóa học lập trình chuyên nghiệp với .NET 7 và C# 11 là khóa đầy đủ và duy nhất nhất tại SOLID để build các Apps Enterprise trong các doanh nghiệp giúp bạn nhanh chóng làm chủ công nghệ back-end này.

Cụ thể, sau khóa học này, bạn sẽ nắm các kiến thức chính như sau:

Sau khóa lập trình Web và APIs này, bạn nhận được gì ?
Lập trình ứng dụng Web chuyên nghiệp với .NET 7 (ASP.NET Core)
Khóa Lập trình ứng dụng Web chuyên nghiệp với .NET

Kỹ thuật lập trình chuyên nghiệp với C#

Giúp bạn nắm chắc các kỹ thuật lập trình với C# 10, đặc biệt áp dụng code chuyên nghiệp với nguyên tắc SOLID và Design Partern

Entity Framework Core (EF Core)

EF Core là một ORM giúp bạn thực thi thao tác với Database như MSSQL Server, Azure Cosmos DB thông qua APIs.

ASP.NET Core

Hiểu cơ bản và nâng cao các thành phần ASP.NET Core Razor Pages để xây dựng Web Apps theo ý muốn

ASP.NET Core Web API

Kiến thức xây dựng các RESTful services sử dụng ASP.NET Core web API và secure các APIs này.

ASP.NET Core Identity

Sử dụng Identity - một API được tích hợp sẵn trong .NET, giúp bạn thực hiện các kỹ thuật nhằm Security App

Dự án Web Apps eCommerce

Thực hành từng bước build Website thương mại với các chức năng quản lý: products, shopping cart, payments, login, logout...

CHI TIẾT NỘI DUNG

Nội dung chính của khóa học lập trình Web chuyên nghiệp với .NET 7

Khóa học lập trình phát triển ứng dụng Web và RESTful APIs chuyên nghiệp trên nền tảng .NET 7 hỗ trợ bạn toàn diện về công nghệ .NET và lập trình nâng cao với C# 11. Giúp bạn vận dụng và làm chủ C# và .NET để xây dựng ứng dụng Web cụ thể, code chuyên nghiệp nhất

Advanced C# and Object-Oriented Programming

 • Cung cấp các kiến thức nâng cao của C# 11 trên nền tảng .NET 7 và kỹ thuật lập trình hướng đối tượng chuyên sâu với các tính chất: Abstraction, Encapsulation, Inheritance và Polymorphis.

Collections and Generics in .NET 7

 • Làm chủ lập trình trừu tượng giúp cải thiện tăng hiệu năng, tiết kiệm bộ nhớ và giảm lỗi cùng kiến thức về Collections mà .NET cung cấp như: List, LinkList, IEnumerable....và các methods thao tác dữ liệu với các collection này.

Delegate, Lambda Expressions và Extension Method in C#

 • Hiểu, tạo và sử dụng Delegate hiệu quả nhất. Cách hiểu về biểu thức Lambda để truy vấn dữ liệu trong Collection. Cách dùng hai Delegate trong .NET là Func và Action. Đặc biệt, cách thêm methods vào class với Extension methods.

Lập trình ứng dụng Web chuyên nghiệp với .NET 7 (ASP.NET Core)
Lập trình ứng dụng Web chuyên nghiệp với .NET 7 (ASP.NET Core)

Advanced Querying and Manipulating Data Using LINQ

 • Kỹ thuật truy vấn, thao tác cơ bản và nâng cao với dữ liệu trong tập hợp với LINQ như: filter, sorting, joining, grouping, nắm chắc kỹ thuật với Extension method và sử dụng LINQ với Entity Framework Core

Implement and applied SOLID Principles

 • Kỹ thuật lập trình dự án chuyên nghiệp với 5 nguyên tắc code nhằm đảm bảo các tính chất của lập trình OOPs trong C#. SOLID giúp code dễ bảo trì, dễ mở rộng, giảm lỗi ứng dụng đặc biệt khi phát triển các App lớn.

Implement and Applied Design Parttern in C#

 • Hiểu thế nào và tại sao lại sử dụng Design Pattern (DP) trong dự án. Tìm hiểu, thực thi và ứng dụng vào project cụ thể một số DP như Singleton, Unit Of Work, Repository, Factory Method, Abstract Factory, Strategy…

Threading and Concurrency Programming

 • Lập trình đồng thời với Multi-Threading, Parallel và Asynchronous giúp tăng tốc, giảm thời gian thực thi một loạt các task và tận dụng tối đa sức mạnh CPUs. Đặc biệt lập trình bất đồng bộ với async, await, và whenall trong dự án.

Working with Database MS SQL Server 2019

 • Hiểu mô hình dữ liệu - bảng và mối liên quan giữa các bảng (data model) và kiến thức sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL nâng cao, cách tạo và sử dụng các Stored Procedures, Functions, Views… trong MS SQL Server 2019

Working Data using Entity Framework Core ORM (EFC)

 • Thành thạo hai mô hình EFC sử dụng: Database first và Code first ứng với các Migration, Scaffold model. Hiểu và sử dụng kỹ thuật mapping class với tables qua Annotation và Fluent API cũng như làm chủ các methods thao tác data nâng cao.

ASP.NET Core - Razor page (UI)

 • Hiểu lập trình Server-side với ASP.NET Core với Razor, các cú pháp chuẩn của Razor, các handler methods, kỹ thuật "trộn" code C# với HTML. Cách tổ chức các Layout (Shared, ViewStart, ViewImport layout) của một project Web bằng ASP.NET Core

ASP.NET Core - Page Models and Caching

 • Kỹ thuật tách biệt giữa dữ liệu và front-end trong ASP.NET giúp giảm sự phức tạp cho Razor Page. Với Page Model ta sẽ thi triển dữ liệu theo mô hình MVC, tương tác với EFC và kỹ thuật Caching (với Redis) giúp truy cập dữ liệu nhanh hơn.

ASP.NET Core - Form & Tag Helpers in Razor Pages

 • Kiến thức lập trình Forms với Tag Helpers giúp tự động generation code HTML, cách sử dụng các Tag Helpers phổ biến: Anchor, Cache, Form Action, Form Tag, Input, Label, Text Area, Validation Tag, Select tag…

ASP.NET Core - Session & Cookie

 • Làm việc với Sessions và Cookies trong ASP.NET Core trong việc quản lý các trạng thái làm việc giữa Web Server và Client. Kỹ thuật áp dụng Session và Cookie trong dự án Web thực tế mà ASP.NET hỗ trợ.

ASP.NET Core - View Components

 • View Components là những lớp cung cấp các xử lý logic phức tạp để có thể tái sử dụng ở các Razor page khác nhau. Bạn sẽ học kỹ thuật tạo các View Compoments, View Component Result, Asynchronous View Component và áp dụng vào trong dự án sao cho hiệu quả.

ASP.NET Core - Routing and URLs in Razor pages

 • Hiểu về cách thiết lập các thành phần của URLs, cơ chế chuyển hướng giữa các URLs với nhau (Route) để xử lý các yêu cầu từ clients. Tìm hiểu về dynamic routing trong các Controller và các ràng buộc route mà ASP.NET cung cấp.

Lập trình ứng dụng Web chuyên nghiệp với .NET 7 (ASP.NET Core)
Lập trình ứng dụng Web chuyên nghiệp với .NET 7 (ASP.NET Core)

ASP.NET Core - Model Validation and Binding in Razor Pages

 • Kiến thức Validation dữ liệu từ client từ Razor page với DataAnnotation Attributes, Tag Helpers, Route Constraints và phương pháp mapping data từ client tới các methods ở Server side (model binding) với các tham số định trước.

ASP.NET Core - State Management in Razor Pages

 • Razor page cung cấp sẵn một số kỹ thuật giúp quản lý trạng thái dữ liệu để hỗ trợ các request từ clients. Trong phần này bạn sẽ học các thao tác cụ thể để cấu hình Sessions, Cookies mà .NET cung cấp sẵn.

ASP.NET Core Web API - Build APIs Asynchronous and Caching data

 • Từng bước tạo các RESTful APIs Asyncronous với các methods: Get, Post, Delete, Put, Option. Cùng cách tổ chức mô hình các Entity, Data Context (database) độc lập. Đặc biệt, phương pháp tạo APIs với Versioning khác nhau và kỹ thuật Caching với Redis.

ASP.NET Core Web API - Testing APIs with Postman và Swagger

 • Cách tích hợp Swagger vào ASP.NET Core Web API để test sự hoạt động của các APIs, ngoài ra bạn sẽ học cách test APIs chuyên nghiệp từ Postman, hiểu các status code được trả về từ Server-side.

ASP.NET Core Web API - Consume APIs

 • Cách sử dụng Web Service trong dự án bằng cách sử dụng HttpClient kết hợp với Razor page thay vì sử dụng Page Model và jQuery để tương tác với các API về front end.

ASP.NET Core Identity - Management User and Role

 • Làm chủ ASP.NET Core Identity - một API được tích hợp sẵn trong .NET. Identity cung cấp một "hạ tầng" gồm việc quản trị các Users, Roles cho việc authentication và authorization quyền truy cập tài nguyên của ASP.NET Core và APIs.

Lập trình ứng dụng Web chuyên nghiệp với .NET 7 (ASP.NET Core)
Lập trình ứng dụng Web chuyên nghiệp với .NET 7 (ASP.NET Core)

ASP.NET Core Identity - Security Web APIs and Web App

 • Sử dụng ASP.NET Core Identity từng bước authentication user và Authorization (cấp quyền) truy cập các Pages trong ứng dụng web với ASP.NET Core cũng như cách tạo Token JWT authenticaton để truy cho phép sử dụng các RESTful APIs.

Build Web Application eCommerce

 • Thực hành giúp bạn vận dụng toàn bộ kiến thức đã học nhằm tạo web app eCommerce cụ thể với nhiều chức năng như: product management, product detail, cart, shopping cart, order, payment…

Deploy project .NET on Ubuntu/Azure

 • Từng bước cài đặt Ubuntu Server trên máy ảo (VMWare) và các bước cấu hình để deploy ASP.NET Core với .NET 7 với NGINX mới nhất.

Khóa Lập trình ứng dụng Web chuyên nghiệp với .NET
Lập trình ứng dụng Web chuyên nghiệp với .NET 7 (ASP.NET Core)
Khóa Lập trình ứng dụng Web chuyên nghiệp với .NET

Để làm chủ .NET bạn cần chuẩn bị gì ?

Để có thể học tốt khóa học lập trình ứng dụng chuyên nghiệp trên nền .NET 7 , các bạn cần chuẩn bị kiến thức sau đây:

 • Có kiến thức lập trình HTML, CSS & JS
 • Kiến thức lập trình với C# 10
 • Lợi thêm nếu bạn nắm Database
 • Đam mê & dành time để thực hành
Lập trình ứng dụng Web chuyên nghiệp với .NET 7 (ASP.NET Core)
image
Khóa Lập trình ứng dụng Web chuyên nghiệp với .NET
Lập trình ứng dụng Web chuyên nghiệp với .NET 7 (ASP.NET Core)
Khóa Lập trình ứng dụng Web chuyên nghiệp với .NET

Khóa học lập trình App trên .NET này dành cho ai ?

Đây là khóa học Web App đầy đủ với các kiến thức chuyên nghiệp nhất trên nền tảng .NET 7 và C# 11 để giúp bạn có thể phát triển các dự án Web portal, Website và RESTFul APIs.

Khóa học này, rất phù hợp với những học viên sau:

 • Developers Back end dự án bằng .NET
 • Người học lập trình Web từ đầu với C#
 • Người làm BA, Tester dự án ASP.NET
 • Người muốn nâng cao kiến thức dự án
 • Sinh viên/học sinh ngành CNTT
 • Developers muốn chuyển từ Platform khác

Hoặc bạn có thể kết nối với SOLID thông qua:

Khóa Lập trình ứng dụng Web chuyên nghiệp với .NET
Lập trình ứng dụng Web chuyên nghiệp với .NET 7 (ASP.NET Core)