Khóa lập trình SQL và PL/pgSQL với PostgreSQL

4.0
Khóa lập trình SQL và PL/pgSQL với PostgreSQL
 • Thể loạiDatabase
 • Chứng chỉYes
 • Phương pháp họcCode theo dự án thực

Khuyến mại

10% OFF
 • Giảm cho bạn là HS-SV
 • Giảm khi giới thiệu từ 2 học viên
Lập trình SQL và PL/pgSQL với PostgreSQL
Khóa lập trình SQL và PL/pgSQL với PostgreSQL
Lập trình Database
Lập trình cơ sở dữ liệu với sql và plsql
Database
 • Thời gian 36h (3 buổi/tuần)
 • Bài học18 lessons
 • Hình thức học Offline/Online
 • Nơi họcQuận 10, Tp.HCM
 • Mẫu chứng chỉ Xem mẫu
 • Học phí4,500,000 đ

Vì sao nên học SQL và PL/pgSQL ?

PostgreSQL là object-relational database mã nguồn mở hiện nay đang được sử dụng rất nhiều cho các dự án phần mềm nhờ sự linh hoạt, mạnh mẽ và hiệu năng rất cao.

PostgreSQL xử lý giao dịch song song và cung cấp đa dạng Datatype và đặc biệt là ngôn ngữ thủ tục pgSQL giúp bạn lập trình xử lý các logic phức tạp một cánh nhanh chóng.

Đặc biệt, đối với người BA/Data Analytics thay vì xử lý thủ công trong Excel thông thường. PostgreSQL thích hợp để giúp lưu trữ và tự động các tính toán kinh doanh.

Khóa lập trình SQL và PL/pgSQL với PostgreSQL
Khóa lập trình SQL và PL/pgSQL với PostgreSQL
Lập trình SQL và PL/pgSQL với PostgreSQL

Hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu

PostgreSQL cung cấp mở rộng nhiều kiểu dữ liệu như: JSON, XML, arrays, row types, full text, time series, recursive graph queries và user-defined type.


Lưu trữ lớn, tốc độ và bảo mật

PostgreSQL cho phép bạn lưu trữ hàng tỷ rows trong một tables và hỗ trợ xử lý song song (đồng thời) các truy vấn làm tăng hiệu năng xử lý data.


Open source

PostgreSQL là dạng database mã nguồn mở, miễn phí và đặc biệt hỗ trợ cả hai loại mô hình dữ liệu đó là mô hình đối tượng (JSON/XML) và mô hình dạng bảng.


Tích hợp lập trình PL/pgSQL

Giống như Oracle, PostgreSQL hỗ trợ cú pháp lập trình bên trong các functions và procedures giúp xử lý tính toán phức tạp mà SQL thuần không làm được.


Multi-Version Concurrency Control (MVCC)

PostgreSQL là database đầu tiên sử dụng kỹ thuật MVCC, đây là kỹ thuật nâng cao nhằm tăng hiệu năng khi có nhiều transaction đồng thời vào database.


Nhiều dự án công nghệ sử dụng

PostgreSQL có nhiều tính năng tương thích với phần lớn server-programming như Java, NodeJS, Python, Ruby,... Hiện nay, đa phần các dự án đều sử dụng PostgreSQL.


Lập trình SQL và PL/pgSQL với PostgreSQL

Khóa học SQL & PL/pgSQL giúp bạn những gì ?

Lập trình SQL & PL/pgSQL này sẽ cung cấp cho học viên những kỹ thuật và kiến thức mới nhất về PostgreSQL, giúp bạn sử dụng thành thạo SQL và lập trình chuyên sâu để khai thác dữ liệu ở trình độ cao.

Sau khóa học này, bạn có thể sử dụng trong các dự án về data analytics, OLAP, data warehouse, backend cho các dự án phần mềm.

Khóa học SQL & PL/pgSQL giúp bạn những gì ?
Lập trình SQL và PL/pgSQL với PostgreSQL
Khóa lập trình SQL và PL/pgSQL với PostgreSQL

Thiết kế mô hình và chuẩn hóa

Giúp bạn hiểu về mô hình logic dữ liệu, các ràng buộc và các dạng chuẩn hóa khi phân tích & thiết kế các bảng hoặc đối tượng dữ liệu.

Lập trình cơ bản và chuyên sâu SQL

Học từ đầu ngôn ngữ truy vấn và thao tác dữ liệu SQL từ cơ bản tới nâng cao, giúp bạn viết code SQL một cách thành thục và chuyên nghiệp.

Lập trình PL/pgSQL nâng cao

Ngoài ngôn ngữ SQL, bạn thành thạo ngôn ngữ lập trình PL/pgSQL mà PostgreSQL cung cấp nhằm giải quyết các nghiệp vụ xử lý phức tạp.

Thành thạo các tính năng mới

Ngoài kiến thức SQL & PL/pgSQL, bạn còn nằm chắc các kiến thức về tối ưu code, cấu hình security, cấu hình pool & load balancing,...

CHI TIẾT NỘI DUNG

Các bạn sẽ được học chi tiết những kiến thức gì ?

Với các kiến thức lập trình từ căn bản đến chuyên sâu SQL và PL/pgSQL, bạn sẽ nhanh chóng tiếp cận và thành thạo để nhanh chóng join vào các dự án phần mềm, lưu trữ và phân tích dữ liệu.

Install & Config PostgreSQL

 • Cài đặt và cấu hình PostgreSQL bản mới nhất trên Linux/windows và các Tools & Editor hỗ trợ trong quá trình code.

Data Types

 • Tìm hiểu các loại kiểu dữ liệu (data types) được PostgreSQL bao gồm kiểu dữ liệu cơ bản và mở rộng như: number, char, date, arrays, json, xml, user-defined... và cách sử dụng.

Database Design Concept

 • Phương pháp thiết kế các bảng (tables), mối liên quan và các ràng buộc (constraints) như: primary key, foreign key, check,...cùng các dạng chuẩn hóa dữ liệu.

Lập trình SQL và PL/pgSQL với PostgreSQL
Lập trình SQL và PL/pgSQL với PostgreSQL

Managing Tables (DDL)

 • Làm chủ và sử dụng các lệnh SQL thực thi việc tạo bảng, thêm, sửa, xóa bảng như: create table, add, drop, rename, change data type in column... để thay đổi cấu trúc bảng.

Change Data on tables

 • Học cú pháp các lệnh nhằm thay đổi dữ liệu (DCL) như: insert, update, delete, truncate, insert multi-rows... giúp bạn làm chủ các lệnh SQL cập nhật dữ liệu trên các bảng.

Querying and filter data

 • Học các cú pháp truy vấn dữ liệu SQL với select...from, order by và các toán tử lọc dữ liệu của mệnh đề where như: in, between, like, not like, limit, fetch... trên các tables.

Joining Multiple Tables

 • Hiểu các kỹ thuật truy vấn dữ liệu trên nhiều bảng với các lệnh join như: inner, left, right, self-join, full join và cross join cùng phương pháp tối ưu nhằm tăng tốc join.

Grouping, sets, Cube, and Rollup

 • Học kỹ thuật tính toán, tổ hợp dữ liệu nâng cao với mệnh đề: group by, having, Grouping Sets, cube, rollup cùng các hàm tính toán như: sum, max, avg, count... dữ liệu.

Subquery

 • Tìm hiểu sức mạnh của lệnh truy vấn dữ liệu với subquery cùng với các toán tử như: exist, any, all nhằm tăng hiệu năng và tăng tính hiệu quả khi tính toán dữ liệu phức tạp.

Common Table Expressions (CTE)

 • Cách tạo và sử dụng CTE nhằm tăng tốc truy vấn và tái sử dụng code trong block SQL và truy vấn đệ quy trong CTE và thay đổi dữ liệu cho nhiều bảng trong cùng 1 thời điểm.

Conditional Expressions, Transaction & Operators

 • Cách sử dụng biểu thức trong SQL với CASE expression, COALESCE, NULL, NULLIF và CAST cùng với block với BEGIN và END transaction giúp bạn điều khiển thay đổi dữ liệu.

Data Manipulation Advanced

 • Kiến thức nâng cao với kiểu dữ liệu đối tượng JSON & XML, cấu trúc tập hợp dữ liệu Arrays và dữ liệu kết hợp giúp bạn lưu trữ và xử lý cho các tính toán phức tạp.

Triggers

 • Hiểu Triggers là gì? Nó mang lại lợi ích gì ? cùng cách tạo, update, disable và remove các Triggers. Khi nào thì cần dùng Trigger trong hệ thống.

Views, Functions and Procedures

 • Tìm hiểu cách tạo và sử dụng các Views, Functions và Procedures trong PostgreSQL, chúng giúp tái sử dụng code, bảo mật và tăng hiệu năng khi tương tác.

Programming with PL/pgSQL

 • Học cách khai báo biến, hằng số, các kiểu dữ liệu nâng cao như row type, record type và user-defined type sử dụng trong block PL/pgSQL và trong functions & procedures.

Lập trình SQL và PL/pgSQL với PostgreSQL
Lập trình SQL và PL/pgSQL với PostgreSQL

Control structures

 • Học cấu trúc lập trình trong PL/pgSQL như: if...else, case, while...loop, for...loop, exit, continue... để xử lý các nghiệp vụ tính toán nâng cao.

Exception handling

 • Exception giúp ứng dụng không dừng đột ngột mà được "bắt" để xử lý khi có lỗi hoặc sai logic xảy ra. Bạn sẽ học tạo custom exception để tùy biến audit trong ứng dụng.

Cursors

 • Lập trình xử lý tập hợp dữ liệu (result set) với cursor. Cách tạo và sử dụng cursor trong PL/pgSQL với: DECLARE, FETCH, MOVE, và CLOSE giúp tăng hiệu năng với tập hợp.

Dynamic SQL

 • Với Dynamic SQL, ta có thể thực thi các lệnh DML, DDL với các tham số truyền động hơn, giúp tái sử dụng, tăng tính linh hoạt và hiệu năng của ứng dụng.

Query Tuning, Extensions and Optimization

 • Cung cấp các kỹ thuật và phương pháp nhằm tăng tốc (turning) các lệnh truy vấn phức tạp trên các tables có tập dữ liệu lớn. Cách caching data và tạo và sử dụng Extensions.

Backup and Recovery

 • Cách sử dụng các phương pháp để sao lưu (backup) và phục hồi (recovery) database với pg_dump, pg_restore, pg_basebackup, và kỹ thuật rebuild tables và index.

Lập trình SQL và PL/pgSQL với PostgreSQL
Lập trình SQL và PL/pgSQL với PostgreSQL

Export/Import with Excel file

 • Cách PostgreSQL import dữ liệu từ các file như text file, csv và excel file vào các bảng và cách export từ PostgreSQL ra các file tương ứng giúp linh hoạt khi sử dụng.

PostgreSQL Security

 • Áp dụng các kỹ thuật xác thực (authentications) và mã hóa (encryptions) cũng như các mức bảo mật, các roles và quyền truy cập và kết nối tới PostgreSQL.

Khóa lập trình SQL và PL/pgSQL với PostgreSQL
Lập trình SQL và PL/pgSQL với PostgreSQL
Khóa lập trình SQL và PL/pgSQL với PostgreSQL

Để học khóa học này bạn cần chuẩn bị gì ?

Khóa học lập trình SQL và PL/pgSQL trong PostgreSQL là khóa học với các kiến thức từ đầu với SQL và lập trình Database, giúp bạn tự tin trong khai thác và phân tích dữ liệu. Để học tốt bạn cần chuẩn bị:

 • Có máy tính cá nhân
 • Có kiến thức lập trình
 • Dành thời gian thực hành
 • Đam mê, theo học đủ các buổi
Lập trình SQL và PL/pgSQL với PostgreSQL
image
Khóa lập trình SQL và PL/pgSQL với PostgreSQL
Lập trình SQL và PL/pgSQL với PostgreSQL
Khóa lập trình SQL và PL/pgSQL với PostgreSQL

Những ai nên học khóa SQL & PL/pgSQL này ?

Khóa học lập trình thao tác dữ liệu với SQL và PL/pgSQL mang đến học viên các kỹ năng và logic code chuyên nghiệp nhằm khai thác dữ liệu phục vụ nhu cầu của ứng dụng người dùng. Khóa học này, phù hợp với các bạn là:

 • Người muốn học SQL từ đầu
 • Làm back-end và tester dự án
 • Người làm BA và data analytics
 • Người làm văn phòng
 • Nâng cao kiến thức SQL
 • Người làm DBAs với PostgreSQL

Hoặc bạn có thể kết nối với SOLID thông qua:

Khóa lập trình SQL và PL/pgSQL với PostgreSQL
Lập trình SQL và PL/pgSQL với PostgreSQL