Khóa học lập trình VBA Excel tự động tác vụ

4.0
Khóa học lập trình VBA Excel tự động tác vụ
 • Thể loạiFor Office
 • Chứng chỉYes
 • Phương pháp họcCode theo dự án thực

Khuyến mại

10% OFF
 • Giảm cho bạn là HS-SV
 • Giảm khi bạn là học viên cũ
Lập trình VBA Excel tự động tác vụ
Khóa học lập trình VBA Excel tự động tác vụ
Lập trình VBA Excel & Power BI
Lập trình cho Văn phòng
VBA Excel & Power BI
 • Thời gian 24h (3 buổi/tuần)
 • Bài học12 lessons
 • Hình thức học Offline/Online
 • Nơi họcQuận 10, Tp.HCM
 • Mẫu chứng chỉ Xem mẫu
 • Học phí2,500,000 đ

Tại sao nên học VBA trong Excel ?

VBA - Visual Basic for Applications. VBA là ngôn ngữ lập trình được Microsoft tích hợp sẵn vào bảng tính Excel giúp bạn lập trình để tự động hóa các tác vụ giúp tăng năng suất và hiệu quả hơn thay vì thao tác thủ công như hằng ngày của bạn.

Khóa học lập trình VBA Excel tự động tác vụ
Khóa học lập trình VBA Excel tự động tác vụ
Lập trình VBA Excel tự động tác vụ

Macro & Add-on

Excel cung cấp Macro để thực thi tự động các tác vụ hiệu quả ở mọi nơi trong các Sheets Excel.


VBA giúp tăng hiệu quả làm việc

VBA - có cấu trúc lập trình tự động hóa và cho kết quả chính xác nhằm tăng hiệu quả làm việc hằng ngày của bạn.


GUI với User Form

VBA hỗ trợ tương tác với dữ liệu với giao diện dạng Form, cho phép bạn cá nhân hóa các vụ một cách chuyên nghiệp


Giảm gánh nặng dùng nhiều công thức

VBA cho phép định nghĩa các procedures hoặc các functions thực hiện tổ hợp nhiều tác vụ cùng lúc.


VBA rất dễ để học

VBA là ngôn ngữ có sẵn trong Excel, cú pháp đơn giản, dễ học nên không quá khó khăn với người không chuyên IT.


Phù hợp cho người làm văn phòng

VBA giúp tính toán và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn phức tạp nên tiết kiệm thời gian cho người làm văn phòng.


Lập trình VBA Excel tự động tác vụ

Mục đích khóa học lập trình VBA Excel

VBA trong Excel mang lại nhiều lợi ích cho những người không chuyên về lập trình, bạn cần hiều cơ bản và có thể dễ dàng sử dụng VB trong việc tăng hiệu quả làm việc hằng ngày của bạn.
Mục đích khóa học lập trình VBA Excel
Lập trình VBA Excel tự động tác vụ
Khóa học lập trình VBA Excel tự động tác vụ

Thành thạo Macro

Giúp bạn thành thạo và sử dụng Macro nhằm tự động các thao tác thủ công hằng ngày.

Làm chủ cú pháp VBA

Làm chủ các cú pháp, cấu trúc lập trình, procedures, functions, range, form, events...

Reporting tự động

Tạo các báo cáo tự động với nguồn dữ liệu từ các Sheets hoặc workbooks khác nhau với định dạng tùy ý.

GUI với Form

Giúp bạn có thể tương tác với Excel thông qua dạng Form tùy ý theo nhu cầu quản lý của bạn.

Tự động tạo Pivot và Formulars

VBA giúp bạn tự động hóa việc phân tích & tính toán dữ liệu phức tạp cho các dashboard, pivot table.

Data Visualization với Chart

Tạo các dashboard tổng quan phân tích dữ liệu cùng với các biểu đồ (chart) với các dạng khác nhau.

CHI TIẾT NỘI DUNG

Bạn sẽ học những kiến thức nào ?

Khóa học lập trình VBA Excel nhằm giúp bạn sử dụng ngôn ngữ lập trình Visual Basic (VB) vào việc tự động hóa các thao tác thủ công như tính toán dữ liệu, vẽ biểu đồ, nhập dữ liệu,...

Tổng quan về VB Editor

 • Hiểu về VBA Object Model và hiểu các thành phần trong VBE (Visual Basic Editor) của Excel, giúp bạn hiểu và làm việc tốt với các objects.

Macro và cách sử dụng

 • Cách Recording Macro với các tác vụ cố định, cách test và sử dụng Macro ở các ngữ cảnh khác nhau trong Workbook.

Data Types, Variables và Operators

 • Hiểu về các kiểu dữ liệu (data types), khai báo biến (variables), hằng số và cách làm việc với String, Date cùng các toán tử trong VB.

Lập trình VBA Excel tự động tác vụ
Lập trình VBA Excel tự động tác vụ

Arrays

 • Tìm hiểu cách khai báo mảng một chiều, nhiều chiều và cách khai báo mảng động. Cùng các thao tác với mảng như: add, update, remove, lấy ra.

Cấu trúc lập trình trong VBA

 • Các kiến thức với cấu trúc lập trình trong VB như: cấu trúc If...Else Endif, Boolean Expression, Select...Case For...Loop, Do...While, While...End

VBA Sub Procedures

 • Cú pháp khai báo, cách thực thi (gọi) sử dụng Sub Procedure. Cách truyền tham số kiểu By Ref, By Val , scope các biến trong Sub Procedures

VBA Function

 • Tìm hiểu các built-in function, cú pháp tạo Function, cách truyền tham số kiểu By Ref, By Val , cách gọi function ở các context khác nhau, so sánh điểm khác biệt giữa procedure vs function.

Debug & Error Handling

 • Cách debug lỗi trong VB với: Watch, Locals, Immediate Windows, cách sử dụng OnError, GoTo và Resume Next để bắt các lỗi và xử lý.

Cells và Ranges

 • Tìm hiểu các đối tượng dữ liệu như Cells, và Ranges cùng nhiều thuộc tính phương thức như: select, copy, move, rows, columns, resizing,...

Lập trình hướng đối tượng

 • Cách code VBA theo hướng đối tượng, hiểu và sử dụng Object Library, cách tạo và sử dụng Class Module để tạo ra các Objects với các thuộc tính và phương thức.

Tổng hợp dữ liệu và Files

 • Phương pháp sử dụng VBA để tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau với ActiveX data objects. Thực thi các thao tác đọc, ghi data với Text File.

Tạo UserForm

 • Lập trình VBA tương tác giao diện đồ người dùng với Form, cách thêm và sử dụng các controls: CommandButton, Combobox, Label, ListBox, TextBox

Kiến thức chuyên sâu với UserForm

 • Lập trình tạo và sử dụng Menu, display data trên ListBox, hiển thị Chart trên UserForm và thực hành nhiều kiến thức nâng cao với Form với tập dữ liệu thực tế.

Lập trình VBA với Chart

 • Kiến thức về Chart Object Model và hiểu các loại Chart trong Excel, cách sử dụng VBA để active, move, update data của Chart và thao các với các Chart phức tạp.

Lập trình VBA với Pivot Tables

 • Tìm hiểu kỹ thuật Pivot data trong Excel và cách sử dụng VBA để tạo và update Pivot Tables, Multiple Pivot Tables, cách thao tác nhanh với Pivot phức tạp.

Lập trình VBA Excel tự động tác vụ
Lập trình VBA Excel tự động tác vụ

Data Visualizations

 • Cách lập trình VBA, sử dụng nhiều phương thức & thuộc tính để formating, icon hóa với Data bars, Color Scales, Icon Set tại các Ranges trong Sheets

Thực hành nâng cao với dữ liệu thực

 • Sử dụng VBA để thực hành trên tập dữ liệu thực tế để tạo các Reporting, Chart, Pivot Tables, tương tác người dùng với UserForm, thực hiện in ấn....

Khóa học lập trình VBA Excel tự động tác vụ
Lập trình VBA Excel tự động tác vụ
Khóa học lập trình VBA Excel tự động tác vụ

Để học VBA tốt bạn cần gì ?

Để có thể học tốt khóa học lập trình VBA Excek này, các bạn cần chuẩn bị:

 • Có máy tính cá nhân
 • Dành thời gian thực hành
 • Chịu khó theo học đầy đủ
 • Áp dụng vào công việc của mình
Lập trình VBA Excel tự động tác vụ
image
Khóa học lập trình VBA Excel tự động tác vụ
Lập trình VBA Excel tự động tác vụ
Khóa học lập trình VBA Excel tự động tác vụ

Khóa học VBA này dành cho ai ?

Khóa học lập trình VBA Excel học từ đầu dành cho những người làm văn phòng chưa học lập trình bao giờ, nhưng muốn dùng tư duy lập trình nhằm tự động hóa các tác vụ hằng ngày. Cụ thể các những người sau:

 • Người làm BA, Văn phòng.
 • Người thường xuyên làm báo cáo.
 • Người làm quản trị hiệu suất.
 • Người làm nhân sự, kế toán, marketing.

Hoặc bạn có thể kết nối với SOLID thông qua:

Khóa học lập trình VBA Excel tự động tác vụ
Lập trình VBA Excel tự động tác vụ