Khóa học lập trình Python Core căn bản và nâng cao

4.0
Khóa học lập trình Python Core căn bản và nâng cao
 • Thể loạiBasic programming
 • Chứng chỉYes
 • Phương pháp họcCode theo dự án thực

Khuyến mại

10% OFF
 • Giảm cho bạn là HS-SV
 • Giảm khi bạn là học viên cũ
Lập trình Python 3 căn bản và nâng cao
Khóa học lập trình Python Core căn bản và nâng cao
Lập trình với Python
Lập trình cơ bản
Python
 • Thời gian 30h (3 buổi/tuần)
 • Bài học15 lessons
 • Hình thức học Offline/Online
 • Nơi họcQuận 10, Tp.HCM
 • Mẫu chứng chỉ Xem mẫu
 • Học phí3,500,000 đ

Tại sao bạn cần học Python ?

Python là ngôn ngữ hot nhất hiện nay dùng để lập trình trong nhiều lĩnh vực, từ việc dùng cho lập trình trong các trường học đến phát triển ứng dụng Web Apps hiệu năng cao.

Đặc biệt Python hỗ trợ rất mạnh mẽ trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu, Machine Learning (học máy) và Artificial Intelligence (trí tuệ nhân tạo).

SOLID Education cung cấp cho học viên khóa học lập trình cơ bản bằng Python vì các lý do sau:

Khóa học lập trình Python Core căn bản và nâng cao
Khóa học lập trình Python Core căn bản và nâng cao
Lập trình Python 3 căn bản và nâng cao

Cú pháp đơn giản và rất dễ học

Python là ngôn ngữ định kiểu dữ liệu tự động, với tư duy "nghĩ sao viết vậy" Python giúp lập trình viên dễ tiếp cận để học.


Chạy trên nhiều nền tảng

Python có thể chạy trên nhiều nền tảng hệ điều hành khác nhau cả client và server: Windows, Linux, AIX, MacOS.


Có nhiều thư viện và framework build Apps

Nhiều framework cho phép phát triển ứng dụng Desktop, Web, Mobile và APIs service như: Django, Flask, Tkinter.


Big data, Machine Learning và Computing

Python đặc biệt mạnh trong lĩnh vực toán học hỗ trợ cho xử lý dữ liệu lớn, ML, AI với thư viện phổ biến như Numpy, Pandas, Scikit-learn, Tensor-flow...


Xây dựng mô hình kinh doanh

Python hiện nay được dùng phổ biến trong xây dựng các mô hình đánh giá kinh doanh, dự đoán trong các lĩnh vực như Ngân hàng, ERP, Marketing...


Nhiều dự án phần mềm sử dụng

Các dự án Web/Mobile Apps, APIs trong Microservices, hệ thống Internet Of Thinks (IoT), bảo mật đều sử dụng Python. Do vậy cơ hội việc làm rộng mở.


Lập trình Python 3 căn bản và nâng cao

Khóa học này giúp bạn những gì ?

Với nhiều ưu điểm và sử dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau vì vậy, khóa học lập trình Python từ cơ bản đến nâng cao giúp bạn có các kỹ năng lập trình chuyên nghiệp, làm nền tảng để có thể học nên xây dựng Web apps, phân tích dữ liệu kinh doanh, IoT và visualization data.

Khóa học này giúp bạn những gì ?
Lập trình Python 3 căn bản và nâng cao
Khóa học lập trình Python Core căn bản và nâng cao

Nắm chắc cấu trúc lập trình

Các kỹ thuật lập trình trong Python 3 với các cấu trúc lập trình: rẽ nhánh, lặp, đệ quy và kiến thức lập trình với mảng.

Lập trình hướng đối tượng (OOPs)

Lập trình OOPs với đặc điểm: Trừu tượng, kế thừa, đóng gói và đa hình. Và phương pháp phân tích bài toán theo OOPs.

Decorators

Những thuận lợi của kỹ thuật Decorator trong Python, cách thực thi các mức khác nhau với giúp linh hoạt khi code.

Cấu trúc dữ liệu nâng cao

Các kỹ thuật lập trình với cấu trúc dữ liệu động mà Python cung cấp: List, Dictionary, Tuple, Map và các giải thuật xử lý.

Database PostgreSQL

Các thao tác truy vấn dữ liệu với SQL trong PostgreSQL và kỹ thuật lập trình tương tác với Database qua SQLAlchemy.

Build Apps Desktop hoàn thiện theo MVC

Các bước phân tích áp dụng mô hình MVC và sử dụng thư viện Tkinter để build Apps Desktop (GUI)

CHI TIẾT NỘI DUNG

Bạn sẽ học những kiến thức nào ?

Khóa học Python từ đầu này dành cho người yêu thích và mới bắt đầu với ngôn ngữ Python. Bạn sẽ tiếp cận kiến thức Python một cách bài bản và hiểu bản chất kỹ thuật lập trình.

Data Types, Variables and Operators

 • Các kiến thức về kiểu dữ liệu, cách khai báo biến, các toán tử toán học, logic, so sánh. Các nguyên tắc code và các từ khóa trong Python 3.

Structure programming

 • Khám phá cấu trúc lập trình với các cú pháp: rẽ nhánh với if ..., nested if multi-if, lặp với for...loop, while...loop, nested loop và kiến thức đệ quy.

Functions

 • Cú pháp định nghĩa hàm (functions), cách truyền tham số dạng positional hoặc keyword , phạm vi biến, lời gọi hàm trả hoặc không trả giá trị.

Lập trình Python 3 căn bản và nâng cao
Lập trình Python 3 căn bản và nâng cao

Decorators

 • Hiểu về tầm quan trọng của decorators concepts trong Python, cách sử dụng các thư viện built-in để thực thi và sử dụng decorators giúp code ngắn gọn và tái sử dụng hơn.

Objects and Classes

 • Hiểu về Objects và Classes, các thuộc tính và phương thức trong Class, cách khai báo constructor và từ khóa self và immutable & mutable objects

Object-oriented programming

 • Kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong Python 3 với các đặc điểm: abstractions, inheritances, encapsulationspolymorphisms và mối quan hệ giữa các Classes.

Exception Handling

 • Hiểu về exceptions, errors và kỹ thuật "bắt" và xử lý ngoại lệ với cú pháp try...except...finally và kiến thức raise và custom các exceptions

Data structured Advanced

 • Kiến thức với các cấu trúc dữ liệu như: lists, multi-lists, tuples, sets và dictionaries cùng các thao tác dữ liệu và các methods từ các cấu trúc này.

Files operations

 • Các kỹ thuật lập trình tương tác dữ liệu với các loại file: text, json. Các đọc và ghi dữ liệu giữa Python và file Excel hoặc CSV.

Database and Persistence

 • Thành thạo các lệnh truy vấn dữ liệu SQL với PostgreSQL và cách tương tác dữ liệu CRUD giữa Python với PostgreSQL qua ORM - SQLAlchemy

Multithreaded and Networking

 • Hiểu về luồng và tiến trình cùng kỹ thuật xử lý đa luồng với threading module. Mô hình Client/Server và lập trình Socket với SocketServer.

Desktop GUI with Tkinter

 • Lập trình ứng dụng hoàn chỉnh Desktop với library Tkinter với components: label, entry, button, treeview,... theo mô hình MVC kết hợp với PostgreSQL.

Khóa học lập trình Python Core căn bản và nâng cao
Lập trình Python 3 căn bản và nâng cao
Khóa học lập trình Python Core căn bản và nâng cao

Bạn cần chuẩn bị gì để học tốt ?

Để có thể học tốt khóa học lập trình Python Core này, các học viên cần chuẩn bị:

 • Có máy tính cá nhân
 • Dành thời gian thực hành
 • Đam mê và yêu thích Python
 • Có kiến thức cơ bản về SQL
Lập trình Python 3 căn bản và nâng cao
image
Khóa học lập trình Python Core căn bản và nâng cao
Lập trình Python 3 căn bản và nâng cao
Khóa học lập trình Python Core căn bản và nâng cao

Những ai nên học khóa học Python này ?

Khóa học lập trình từ cơ bản đến các tính năng nâng cao trong Python 3, phù hợp với các bạn học viên sau:

 • Người cần kiến thức từ đầu với Python
 • Học làm nền tảng cho Web, Data Science
 • Người làm BA/Tester các dự án Python
 • Devs muốn chuyển từ platform khác sang Python

Hoặc bạn có thể kết nối với SOLID thông qua:

Khóa học lập trình Python Core căn bản và nâng cao
Lập trình Python 3 căn bản và nâng cao