Khóa học lập trình Java Core nâng cao

4.0
Khóa học lập trình Java Core nâng cao
 • Thể loạiBasic programming
 • Chứng chỉYes
 • Phương pháp họcCode theo dự án thực

Khuyến mại

10% OFF
 • Giảm cho bạn là HS-SV
 • Giảm khi bạn là học viên cũ
Lập trình bằng Java Core từ cơ bản tới nâng cao
Khóa học lập trình Java Core nâng cao
Lập trình với Java
Lập trình cơ bản
Java
 • Thời gian 36h (3 buổi/tuần)
 • Bài học18 lessons
 • Hình thức học Offline/Online
 • Nơi họcQuận 10, Tp.HCM
 • Mẫu chứng chỉ Xem mẫu
 • Học phí4,500,000 đ

Tại sao bạn nên học lập trình với Java

Java là ngôn ngữ mạnh mẽ, được dùng để xây dựng các ứng dụng trên các nền tảng Web, Android Mobile cho nhiều dự án lớn trong các doanh nghiệp.

Khóa học lập trình Java Core nâng cao
Khóa học lập trình Java Core nâng cao
Lập trình bằng Java Core từ cơ bản tới nâng cao

Object-Oriented Programming

Hướng đối tượng là "mẫu" lập trình phổ biến nhất hiện nay, giúp code linh hoạt, tái sử dụng, khả năng mở rộng và hiệu năng cao.


Java chạy trên nhiều Platform

Java sử dụng Java Virtual Machine (JVM) để thực thi code nên an toàn bảo mật. Java có thể viết một nơi chạy ở nhiều nơi


Java giúp phát triển đa ứng dụng

Java giúp built Apps như Web, Android Mobile, Desktop, IoT với các dự án lớn cho Ngân hàng, ERP, Data Analytics.


Nhiều APIs và framework mạnh mẽ

Java là lõi của Framework như Spring (MVC/Boot), Struts,... cùng một lượng khổng lồ các APIs giúp Developers built Apps.


Lập trình bằng Java Core từ cơ bản tới nâng cao

Mục đích của khóa học này

Khóa học lập trình Java Core sẽ giúp học viên có kiến thức từ cơ bản đến nâng cao cùng các tính năng mới của Java 8+, lập trình hướng đối tượng và cách phân tích và thiết kế kiến trúc ứng dụng theo hướng đối tượng.

Khóa học này giúp bạn có kiến thức tốt để học lập trình ứng dụng Android mobile, ứng dụng Web Apps hoặc các lĩnh vực khác.

Mục đích của khóa học này
Lập trình bằng Java Core từ cơ bản tới nâng cao
Khóa học lập trình Java Core nâng cao

Nắm chắc cấu trúc lập trình

Các kỹ thuật lập trình trong Java với các cấu trúc lập trình: rẽ nhánh, lặp, đệ quy và kiến thức lập trình với mảng.

Lập trình hướng đối tượng (OOPs)

Lập trình OOPs với đặc điểm: Trừu tượng, kế thừa, đóng gói và đa hình. Và phương pháp phân tích bài toán theo OOPs.

Abstract Class, Interface và Generic

Các kiến thức lập trình trừu tượng với Abstract Class và Interface. Đặc biệt, kỹ thuật lập trình chuyên sâu với Generic.

Các tính năng mới của Java 8+

Các kỹ năng lập trình với tính năng mới của Java 8+: Lambda Expression, Stream, Reduce, Filter, Map...

Hibernate, JPA và Database (PostgreSQL)

Các thao tác truy vấn với PostgreSQL và kỹ thuật lập trình tương tác với Database qua Hibernate và Java persistent API.

Kiến trúc dự án theo MVC

Các bước built project desktop theo mô hình MVC (Models- Views - Controllers) với Maven, Java Swing và JPA.

CHI TIẾT NỘI DUNG

Nội dung chính khóa học Java Core

Khóa học lập trình Java từ cơ bản đến nâng cao dành cho người yêu thích và mới bắt đầu. Học viên sẽ tiếp cận kiến thức Java một cách bài bản, chuyên sâu và hiểu bản chất kỹ thuật lập trình.

Datatypes and Structure programming

 • Kiến thức lập trình cơ bản với kiểu dữ liệu, cấu trúc lập trình như: if..., switch...case, while, do...while, for và đệ quy.

Static Arrays and Functions

 • Nắm các cách khai báo và sử dụng mảng một chiều (1-D) và nhiều chiều (multi-D) và các thao tác dữ liệu với mảng và kiến thức với Functions.

Object-Oriented Programming

 • Tìm hiểu về Class và Object, mối quan hệ giữa Class và Object. Các tính chất: tính trừu tượng, kế thừa, đóng gói và đa hình. Cách design theo OOPs.

Lập trình bằng Java Core từ cơ bản tới nâng cao
Lập trình bằng Java Core từ cơ bản tới nâng cao

Abstract Classes and Interfaces

 • Hiểu về trừu tượng với Abstract Class và Interface. Hiểu tầm quan trọng của Interface, cách áp dụng cả hai vào ứng dụng cụ thể.

Generics

 • Lập trình trừu tượng nâng cao với Generics. Cách Java thực thi Generics ở mức Class và mức Function với các WildCard.

Exception Handling

 • Hiểu về các loại ngoại lệ (exceptions) và lỗi (errors) và cách Java với cấu trúc try...catch...finally, chained và custom exceptions.

Java Collections Framework

 • Cấu trúc tập hợp mà Java cung cấp: ArrayLists, LinkedLists, Sets, Maps, Hash, Vector. Khi nào sử dụng cấu trúc này trong Apps.

Multithreading and Parallel Programming

 • Kiến thức nâng cao về Thread (luồng), các cách thực thi luồng để xử lý dữ liệu đồng thời và song song trong ứng dụng Java.

Java 8+ Features in Java

 • Function Interface và các tính năng chuyên sâu xử lý dữ liệu tập hợp: Lambda Expression, Filters, Reduce, Map và tổ hợp Interface: Predicate, Consumer, Supplier.

Desktop App with JavaFX

 • Cách Java sử dụng JavaFX để build ứng dụng desktop hướng đối tượng với các JavaFX controls, Events, và các components: Label, Listbox, button, combox...

Database PostgreSQL

 • Design dữ liệu, thao tác dữ liệu SQL với PostgreSQL Database. Thành thạo các objects: Datatypes, SQL, Packages, PL/pgSQL, Views,...

Hibernate and Java Persistent Data

 • Method nâng cao thao tác dữ liệu từ Java qua Hibernate và Persistent Data. Giúp bảo mật dữ liệu, hiệu năng cao và không dùng lệnh SQL.

Networking Programming

 • Hiểu cơ bản về Networking, các giao thức TCP, UDP và lập trình gửi nhận dữ liệu theo mô hình Client-Server qua Socket.

Operations Advanced with Collection Streams

 • Sử dụng các APIs về Stream để tổng hợp, xử lý dữ liệu nâng cao trên Collection Stream với stream pipeline, parallel streams và các hàm với group.

Build Project Architecture by Maven

 • Thiết kế kiến trúc dự án theo mô hình MVC và quản lý dependencies bằng Maven và Interface trừu tượng hóa các APIs với Database.

Lập trình bằng Java Core từ cơ bản tới nâng cao
Lập trình bằng Java Core từ cơ bản tới nâng cao

Build real-world project

 • Từng bước sử dụng các kiến thức cơ bản và nâng cao để build ứng dụng Desktop quản lý Product với các chức năng tùy ý.

Khóa học lập trình Java Core nâng cao
Lập trình bằng Java Core từ cơ bản tới nâng cao
Khóa học lập trình Java Core nâng cao

Để học tốt, bạn cần chuẩn bị gì ?

Để có thể học tốt khóa học lập trình Java Core này, các bạn cần chuẩn bị:

 • Cần có máy tính cá nhân
 • Có kiến thức cơ bản về lập trình (lợi thế)
 • Đam mê và yêu thích Java
 • Dành thời gian thực hành
Lập trình bằng Java Core từ cơ bản tới nâng cao
image
Khóa học lập trình Java Core nâng cao
Lập trình bằng Java Core từ cơ bản tới nâng cao
Khóa học lập trình Java Core nâng cao

Những ai nên học Java Core ?

SOLID Education đào tạo lập trình phù hợp cho mọi cấp độ, từ kiến thức cơ bản đến nâng cao. Khóa lập trình Java Core nâng cao này dành cho:

 • Người mới bắt đầu hoặc mất căn bản về lập trình
 • Người muốn chuyển từ nền tảng khác sang Java
 • Làm nền tảng học xây dựng Web và Mobile Android
 • Người học để tự xây dựng App freelance

Hoặc bạn có thể kết nối với SOLID thông qua:

Khóa học lập trình Java Core nâng cao
Lập trình bằng Java Core từ cơ bản tới nâng cao