Đăng ký Khóa học lập trình VBA Excel tự động tác vụ

Đăng ký

Nhập nội dung

Thông tin khóa học

  • Thời gian24 giờ
  • Lessons12 bài
  • Thể loại For Office
  • Nền tảng lập trình VBA Excel & Power BI
  • Video mỗi buổi họcYes
  • Hình thức học Offline/Online
  • Cấp chứng chỉYes
  • Nơi học 493/79/7 CMT8, P.13, Q.10