Khóa học lập trình Web với Python Django Framework
Web Development
Lập trình Web với Python Django Framework

Lập trình Web với Python Django Framework

Lập trình Web với Python Django framework giúp bạn nhiều kiến thức, từng bước xây dựng Project eCommerce nhanh, hiệu năng cao và bảo mật.

Lập trình SQL và PL/SQL với Oracle Database
Database
Lập trình SQL và PL/SQL với Oracle 19C

Lập trình SQL và PL/SQL với Oracle 19C

Khóa học lập trình dữ liệu với SQL và PL/SQL giúp bạn nhiều kiến thức lập trình trong Database Oracle 19C để nhanh chóng join dự án.

Lập trình fullstack Web chuyên nghiệp với Vue.JS và .NET 6
FullStack
Lập trình fullstack Web với ASP.NET Core API và Vue.JS 3

Lập trình fullstack Web với ASP.NET Core API và Vue.JS 3

Khóa học lập trình fullstack Web với Vue.JS 3 kết hợp cùng ASP.NET Core Web API trên nền tảng .NET 6 mới nhất giúp bạn build Web hiệu năng rất cao.

Khóa học lập trình Python Odoo framework
FullStack
Lập trình ứng dụng ERP bằng Odoo framework

Lập trình ứng dụng ERP bằng Odoo framework

Odoo framework là nền tảng "mở" giúp phát triển và tích hợp các Apps (Mobiles và Webs) quản trị doanh nghiệp (ERP) như CMS, POS, CRM, INVOICE,...

Khóa học Python Data analytics trong kinh doanh
Data Analytics
Khóa học Python Data Analytics trong kinh doanh

Khóa học Python Data Analytics trong kinh doanh

Khóa học Data analytics và Visualization sử dụng các mô hình của Machine Learning để phân tích hành vi và ra quyết định trong kinh doanh, marketing.

Khóa Power BI cho data analysis & visualization trong kinh doanh
Data Analytics
Khóa Power BI cho Data analysis và visualization trong kinh doanh

Khóa Power BI cho Data analysis và visualization trong kinh doanh

Power BI là nền tảng mạnh giúp bạn tổng hợp, phân tích, visualizations và report dữ liệu kinh doanh vô cùng hiệu quả.

Khóa lập trình Web với Java Spring MVC + Thymleaf
Web Development
Lập trình Web với Java Spring MVC + Thymleaf

Lập trình Web với Java Spring MVC + Thymleaf

Lập trình Web bằng Java EE với Spring MVC Framework mới nhất, giúp build các Web eCommerce mạnh mẽ với Java 8+, JPA, Hibernate, Thymleaf và Tomcat.

Khóa Lập trình ứng dụng Web chuyên nghiệp với .NET
Web Development
Lập trình ứng dụng Web chuyên nghiệp với .NET 7 (ASP.NET Core)

Lập trình ứng dụng Web chuyên nghiệp với .NET 7 (ASP.NET Core)

Lập trình ứng dụng Web và APIs với ASP.NET Core trên nền tảng .NET mới nhất (.NET 7) cùng C# 11 giúp bạn build Web Portal và RESTful mạnh mẽ.

Khóa lập trình APIs và Microservices với gRPC + Protobuf + Spring Boot
Web Development
Lập trình APIs Microservices với gRPC + Protobuf + Spring Boot

Lập trình APIs Microservices với gRPC + Protobuf + Spring Boot

gRPC là công nghệ hot của Google để giúp build các APIs hiệu năng rất cao trong Microservices Apps.

Khóa học lập trình Java Core nâng cao
Basic programming
Lập trình bằng Java Core từ cơ bản tới nâng cao

Lập trình bằng Java Core từ cơ bản tới nâng cao

Khóa học lập trình Java Core nâng cao từ lập trình OOPs tới tính năng mới của Java 8 để build ứng dụng Web, Android Mobiles, Embed và Security.

Khóa lập trình Mobile Apps với Flutter & Dart
Mobile Apps
Lập trình Mobile Apps với Flutter & Dart

Lập trình Mobile Apps với Flutter & Dart

Flutter là framework giúp build nhanh các eCommerce Mobile Apps trên cả Android và iOS sử dụng ngôn ngữ Dart với hiệu năng tuyệt vời.

Khóa học lập trình Python Core căn bản và nâng cao
Basic programming
Lập trình Python 3 căn bản và nâng cao

Lập trình Python 3 căn bản và nâng cao

Lập trình Python căn bản đến nâng cao giúp bạn làm chủ Python, để làm nền tảng tốt build Web, Data Science, Data Analytics, Machine Learning...

Khóa lập trình SQL và PL/pgSQL với PostgreSQL
Database
Lập trình SQL và PL/pgSQL với PostgreSQL

Lập trình SQL và PL/pgSQL với PostgreSQL

Khóa học lập trình truy vấn và xử lý dữ liệu với SQL và PL/pgSQL nâng cao cung cấp cho bạn các kỹ năng xử lý dữ liệu chuyên nghiệp với PostgreSQL.

Khóa học lập trình VBA Excel tự động tác vụ
For Office
Lập trình VBA Excel tự động tác vụ

Lập trình VBA Excel tự động tác vụ

Khóa học lập trình VBA Excel giúp bạn tự động hóa các tác vụ bằng ngôn ngữ VBA nhằm tăng hiệu quả làm việc so với bảng tính Excel thông thường.

Khóa học lập trình C#.NET căn bản và nâng cao
Basic programming
Lập trình C#.NET 10 căn bản và nâng cao

Lập trình C#.NET 10 căn bản và nâng cao

Khóa học lập trình với C#.NET giúp bạn học từ đầu với C# và nhiều kiến thức nền tảng .NET 6 để xây dựng các ứng dụng Web, Mobiles và WinForm Desktop

Lập trình Web với NodeJS, MongoDB và Express
Web Development
Lập trình Web với NodeJS, MongoDB và Express

Lập trình Web với NodeJS, MongoDB và Express

NodeJS là nền tảng back-end được viết bằng JavaScript. NodeJS sử dụng model event-driven, non-blocking I/O để tạo Apps vô cùng mạnh mẽ.

Khóa học front-end với JavaScript, HTML và CSS
Web Development
Lập trình front-end với JavaScript, HTML5 và CSS3

Lập trình front-end với JavaScript, HTML5 và CSS3

Khóa Lập trình JavaScript ES6+, HTML5 và CSS3 giúp bạn thiết kế website tĩnh đầy đủ với các chức năng. Đặc biệt, giúp bạn "cắt web" đầy đủ từ file PSD.